Transparență financiară

 1. Acte normative
 2. Bugetul anual
 3. Planuri de achiziții
 4. Rapoarte

Transparență CEIAC

 1. Componența comisiei
 2. Planul  de activitate
 3. Raport anual de autoevaluare
 4. Raport de activitate a școlii
 5. Legislație

Norme de reglementare

 1. Plan de dezvoltare strategică a Școlii Profesionale or. Cupcini
 2. Regulamente
 3. Metodologii
 4. Planuri de activitate
 5. Grafice
 6. Documente de referință

Rapoarte despre desfășurarea examenelor de calificare

 1. Anul 2021
 2. Anul 2022
 3. Anul 2023

Rapoarte despre admiterea

 1. 2023-2024

Legislația RM:

 1. Legea nr 186 din 10.07.2008 – privind securitatea și sănătatea în muncă
 2. HG 95 din 05.02.2009 – REGULAMENT privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale
 3. Codul Muncii
 4. Cerințe minime la locul de muncă (HG 353 din 05.05.2010)
 5. Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de muncă