Transparență financiară

 1. Acte normative
 2. Bugetul anual
 3. Planuri de achiziții
 4. Rapoarte
 5. Contracte atribuite
 6. Informație utilă
 7. Invitații

Transparență CEIAC

 1. Componența comisiei
 2. Planul  de activitate
 3. Raport anual de autoevaluare
 4. Raport de activitate a școlii
 5. Legislație

Norme de reglementare

 1. Plan de dezvoltare strategică a Școlii Profesionale or. Cupcini
 2. Regulamente
 3. Metodologii
 4. Planuri de activitate
 5. Grafice
 6. Documente de referință

Rapoarte despre desfășurarea examenelor de calificare în anul 2022

 1. Mecanic auto
 2. Cofetar
 3. Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor
 4. Bucătar – Chelner
 5. Bucatar
 6. Raport despre desfășurarea examenelor de calificare în anul 2022
  Actele de trecere la rebut produselor pentru examene de calificare

Rapoarte despre desfășurarea examenelor de calificare în anul 2023
1. Mecanic auto. Lăcătuș redresare caroserii
2. Bucătar – Chelner
3. Electrogazosudor-montator. Tăietor cu gaze
4. Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor
5. Cofetar
6. Mecanic auto

Legislația RM:

 1. Legea nr 186 din 10.07.2008 – privind securitatea și sănătatea în muncă
 2. HG 95 din 05.02.2009 – REGULAMENT privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale
 3. Codul Muncii
 4. Cerințe minime la locul de muncă (HG 353 din 05.05.2010)
 5. Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de muncă

Raport

Raport privind realizarea procedurilor de achiziții publice pentru anul 2022