Stimaţi absolvenţi!

Vă rugăm să completați Formularul propus, deoarece este important pentru dezvoltarea pieţei forţei de muncă şi a învățământului profesional tehnic secundar. În baza acestui Formular, va fi analizat traseul profesional al absolvenților din cadrul IP Școala Profesională din Cupcini, Edineț, precum şi corespunderea formării profesionale cu locul de angajare în câmpul muncii.

Locurile de muncă pentru absolvenți: