Balan Natalia – profesor de limba engleză și limba rusă, studii superioare obținute la Universitatea de Stat ,,A. Russo” din Bălți 2011, specialitatea ,,Pedagogie în învățământul primar și limba engleză”.  Activează în instituție din 2017 şi deţine grad didactic doi.

Camerzan Violeta – profesor de geografie şi antreprenoriat, studii superioare obţinute la Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” or.Bălţi, specialitatea ,,Pedagogie şi psihologie”. Activează în instituţie din 2007 şi deţine grad didactic doi.

Cucoară Svetlana – profesor de  biologie și chimie, studii superioare obținute la Universitatea de Stat din Tiraspol 2019, specialitatea ,,Biologie și  Chimie”.  Activează în instituție din 2003, grad didactic doi.

Daşan Snejana profesor de chimie, studii superioare obţinute la Universitatea de Stat din Chişinău, specialitatea ,,Chimie”. Activează în instituţie din 2012 şi deţine grad didactic doi.

Deleu Vitalie – Profesor de matematică, studii superioare obţinute la Institutul Pedagogic din Tiraspol, specialitatea ,,Profesor de matematică”, Activează în instituţie din 2004 şi deţine grad didactic doi.

Gudumac Galina – profesor de limba şi literatura română, studii superioare obţinute la Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” or.Bălţi, specialitatea ,,Profesor de limba şi literatura română şi rusă”. Activează în instituţie din 2010 şi deţine grad didactic doi.

Jelimalai Victoria profesor de informatică,  studii superioare obținute la Universitatea de Stat din Tiraspol 1999, specialitatea ,,Matematică și informatică”. Activează în instituție din 2011, grad didactic doi.

Lesnic Alexandru Ionprofesor de obiecte de specialitate, studii superioare obţinute  la Institutul Politehnic or. Chişinău, specialitatea ,,Inginer- constructor, tehnolog”. Activează în instituţie din 1991 şi deţine grad didactic doi.

Neamțu Anatolie –  profesor de educația fizică, studii superioare obținute la Institutul Pedagogic de Stat  ,,I. Creangă” din Chișinău 1983, specialitatea ,,Educația fizică”. Activează în instituție din 2013, grad didactic doi.

Rusu Silvia profesor de matematică, studii superioare obţinute la Universitatea de Stat din Chişinău, specialitatea ,,Matematica aplicată”. Activează în instituţie din 2005 şi deţine grad didactic doi.

Tîrnovan Iuliana – profesor de bazele antreprenoriatului și integrarea europeană, studii superioare obținute la Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți 2017, specialitatea ,,Bazele antreprenoriatului” . Activează în instituție din  2017.