Meseria„Mecanic auto” este una din cele mai alese în școala noastră.

   În instituție funcționează un atelier bine dotat pentru pregătirea meseriei date, datorită parteneriatului și a proiectului bilateral dintre școala noastră și a Camerei Meșteșugarilor din Koblenz (HWK). Acest parteneriat contribuie la schimb de experiență și utilizarea tehnologiilor avansate în pregătirea cadrelor calificate tinere racordate la cerințele de muncă a piții. Pregătirea specialiștilor  în domeniul transportului Auto necesită cunoștințe profunde din construcția automobilelor, mai cu seamă dacă ne referim la dezvoltarea mecanismelor și dispozitivelor de securitate rutieră și vitală a omului.

   Atelierul școlar este dotat cu utilaj modern, ce corespunde cerințelor de instruire contemporană.