Domeniul de formare profesionalvehicule cu motor, nave și aeronave
Codul meseriei716006-716004
Durata sudiilor3 ani
Forma de învățământfrecvența la zi
Limba de instruireromână și rusă
Finanțarebuget
Admitereîn baza studiilor gimnaziale
Despre meseria:Plan de învățământ
Curriculum ”Mecanic auto”
Curriculum ”Lăcătuș redresare caroserii”
Standard de calificare ”Mecanic auto”
Standard de calificare ”Lăcătuș redresare caroserii”
Informații utileManuale

   Meseria„Mecanic auto” este una din cele mai alese în școala noastră.

   În instituție funcționează un atelier bine dotat pentru pregătirea meseriei date, datorită parteneriatului și a proiectului bilateral dintre școala noastră și a Camerei Meșteșugarilor din Koblenz (HWK). Acest parteneriat contribuie la schimb de experiență și utilizarea tehnologiilor avansate în pregătirea cadrelor calificate tinere racordate la cerințele de muncă a piții. Pregătirea specialiștilor  în domeniul transportului Auto necesită cunoștințe profunde din construcția automobilelor, mai cu seamă dacă ne referim la dezvoltarea mecanismelor și dispozitivelor de securitate rutieră și vitală a omului.

   Atelierul școlar este dotat cu utilaj modern, ce corespunde cerințelor de instruire contemporană.