Director – Camerzan Violeta

Director adjunct pentru instruire practică și producere – Vovc Marina

Director adjunct pentru instruire și educație – Cucoară Svetlana

Șef de secție practică – Cugal Galina

Șef de secție practică – Diaconiță Leonid

Șef de secție asigurarea calității – Rusu Silvia