Domeniul de formare profesionalIndustrie
Codul meseriei715005-715021
Durata studiilor3 ani
Forma de învățământfrecvența la zi
Limba de instruireromână și rusă
Finanțarebuget
Admitereîn baza studiilor gimnaziale
Despre meseria:Plan de învățământ
Curriculum ”Electrogazosudor-montator”
Curriculum ”Tăietor cu gaze”
Standard de calificare
Informații utileManuale

   Sudorul este persoana cu cunoştinţe şi deprinderi speciale, care realizează prin sudare un proces tehnologic progresiv (lucrări complicate folosind aparate şi utilaje moderne având ca rezultat obţinerea unei structuri interne continuie şi omogene). Sudarea şi-a găsit utilizare largă în toate domeniile economiei ţării şi a devenit unul din procedeele de bază în construcţii, construcţia de maşini, reparaţii.
   Lucrările de sudare, executate de reprezentanţii acestei meserii urmăresc scopul realizării lucrărilor complicate, cunoaşterea perfectă a tehnologiilor avansate de sudare având ca rezultat obţinerea unei structuri.
   Meşterii sudori trebuie să posede un volum suficient de cunoştinţe teoretice (privind proprietăţile fizice, mecanice şi chimice ale   materialelor, cerinţele către calitatea materialelor folosite pentru executarea lucrărilor de sudare), să cunoască şi să utilizeze corect sculele, dispozitivele, accesoriile, echipamentul şi utilajul folosite în procesul de realizare a lucrărilor, să aibă deprinderi şi tehnici formate de executare a operaţiilor de lucru.