Durata studiilor3 ani
Forma de învățământfrecvența la zi
Limba de instruireromână și rusă
Finanțarebuget
Admitereîn baza studiilor gimnaziale

   Alimentaţia corectă contribuie unei activităţi fructuoase şi dispoziţii bune. Restaurantele, cafenelele, barurile, secţiile de cofetărie a oraşului şi a republicii propun tuturor doritorilor un asortiment bogat de bucate. Toate întreprinderile din alimentaţia publică au nevoie de specialişti calificaţi.

   Şcoala noastră ajută elevii care au ales specialitatea bucătar, să cunoască într-un timp foarte scurt toate tainele bucătăriei.  Pentru a deveni specialiști de categorie înaltă, noi vă propunem studii în cele mai bune condiţii: laborator, auditorii performante, profesori de categorie înaltă.

   Cunoştinţele căpătate la lecţiile teoretice se întăresc la lecţiile de laborator-practice. Viitorii bucătari vor studia:

  • tehnologia preparării bucatelor;
  • organizarea producerii în întreprinderile de alimentaţie publică;
  • folosirea şi alegerea corectă a produselor în prepararea bucatelor şi produselor de cofetărie şi patiserie;
  •  bazele economiei, contabilităţii, marketingului pentru a realiza un busines propriu;
  • norme de sanitărie, igienă şi comportament la deservirea consumatorilor;
  • limba engleză, română şi rusă.

La finele cursului tinerii specialişti cu uşurinţă se încadrează în câmpul muncii în cele mai bune restaurante a oraşului, republicii şi după hotarele ei. Numai în Şcoala Profesionlă Cupcini veţi putea primi cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru specialitatea bucătar ce vă va ajuta foarte mult la încadrarea în câmpul muncii, la un loc bine plătit.