Costiuc Corinapsiholog, studii superioare obținute la Universitatea  de Stat „A. Russo” Balti, specialitatea ”Psihopedagogie, Asistența socială”, Institutul de formare continua or.Chișinau în anul 2020 (recalificare specialitatea ”Psihologie”). Activează în instituţie din 2013 şi deţine grad didactic doi.

Gâscă Liudmila – pedagog social, studii superioare obţinute la Universitatea de Stat ,,Alecu Russo”, or.Bălţi specialitatea ,,Limba şi literatura rusă”. Activează în instituţie din 1980.

Bandalac Ninapedagog social, studii suprerioare obținute la Universitatea de Stat V.I. Lenin, RM, specialitatea ”Limba și literatura română”. Activează în instituție din 2018.