Scurt istoric
   IP Școala Profesională din Cupcini, Edineț a fost fondată în anul 1974, cu denumirea inițială Şcoala Tehnică nr.14, în baza ordinului nr. 281/291-К din 24/XII/1974, emis de Comitetul Central de Stat al RSSM, cu referire la fondarea Școala tehnică № 14, cu sediul raionul Edineț, or. Kalininsk, str. Uzinelor 9. La momentul fondării, școala începuse procesul de instruire în două clase, nu prea mari, cu trei învățători, trei maiștri de producție și un educator; numărul elevilor constituia 60 de persoane. Primele profesii au fost: ″Ajutor pentru utilajul de conserve″, ″Sterilizator″, ″Laborant″.
Între anii 1975 – 1977, Şcoala Tehnică nr.14, cu statut independent, pregătea specialişti calificaţi pentru fabrica de conserve din localitate: fierbători, laboranţi, reglori şi aparatişti- sterilizatori, contingentul fiind de 180 de elevi cu 6 maiştri şi 2 profesori de specialitate.
  Din 1977, conform ordinului nr. 98 din 01.04.1977 al Comitetului de Stat al RSS Moldovenești pentru învățământul profesional tehnic, devine Școală medie profesional tehnică № 18 , având un contingent de 210 elevi, în bază de 10 clase şi 150 elevi, pe bază de 8 clase, cu 16 profesori de instruire profesională şi cultură generală, 14 maiştri-instructori şi 5 educatori. Pe lângă profesiile anterioare, școala a început să pregătească și electricieni, maşinişti în domeniul instalaţiilor frigorifice.
   În anul 1984 Școală medie profesional tehnică № 18 este redenumită în Școala profesională tehnică nr.67 or. Cupcini, raionul Edineț.
În baza Hotărârii de Guvern al Republicii Moldova nr. 795 din 20.08.1997 cu privire la perfecționarea sistemului de învățământ secundar profesional, Școala tehnică profesională nr.67 or. Cupcini a fost reorganizată în Școala profesională polivalentă nr. 1. 
   În urma unor reforme şcolare, prin Hotărârea de Guvern al Republicii Moldova nr. 1371 din 17.11.2003 cu privire la reorganizarea școlilor profesionale polivalente în școli profesionale, Școala profesională polivalentă nr. 1, or. Cupcini, este reorganizată în Şcoala profesională nr.1, or. Cupcini, raionul Edineț.
   Şcoala Profesională nr.1, or. Cupcini, raionul Edineț se reorganizează prin absorbția Şcolii Profesionale nr.2, or. Cupcini, raionul Edineț, cu modificarea în Școala Profesională, or. Cupcini, conform Hotărârii Guvernului nr.580 din 08 august 2012 cu privire la reorganizarea unor instituții de învățământ secundar profesional. 
   În luna mai 2018, Statutul Instituției Publice Școala Profesională din Cupcini, Edineț a fost înregistrat cu nr. 8399 din 29.05.2018 de către Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova.