Andruh Mihail Ion – maistru-instructor, studii superioare obținute la Institutul Politehnic ,,S. Lazo” or. Chișinău, specialitatea ,,Mașini și instalații de refrigerare și compresoare”. Activează în instituție din 2015 şi deţine grad didactic doi.

Auz Raisa Evgheni – maistru-instructor, studii medii obţinute la Colegiul Politehnic, or. Bălți, specialitatea ,,Calculatoare”. Activează în instituţie din 1999 şi deţine grad didactic doi..

Barba Silva Anatol – maistru-instructor, studii medii obţinute la Colegiul „Naţional de comerţ” or.Chişinău, specialitatea ,,Bucătar”. Activează în instituţie din 2001 şi deţine grad didactic doi.

Camerzan Victormaistru-instructor, studii superioare obținute la Institutul Pedagogic de Stat ”A. Russo” din Bălți, specialitatea ”Disciplinele tehnice, munca și fizica”. Deţine grad didactic doi.

Cucoară Marcel Ion – maistru-instructor, studii superioare obţinute la Academia de Transporturi, Informatică și Comunicații, titlu ”Inginer licențiat”, programul de studii ”Inginerie și management în transportul auto”. Activează în instituţie din 2007 şi deţine grad didactic doi.

Donţul Emilia Gheorghemaistru-instructor, studii medii obţinute la Tehnicum Industrial Pedagogic or. Chişinău, specialitatea ,,Tehnician constructor, maistru al învăţămîntului”. Activează în instituţie din 1987 şi deţine grad didactic doi.

Gudumac Eduard Ion – maistru-instructor, studii superioare obţinute la Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” or. Bălţi, specialitatea ,,Tehnică şi informatică”. Activează în instituţie din 2000 şi deţine grad didactic doi.

Guţu Piotr Iacob – maistru-instructor, studii medii obţinute la Tehnicum Cooperativ or. Chişinău, specialitatea ,,Tehnologia preparării bucatelor”. Activează în instituţie din 2013 şi deţine grad didactic doi.

Luzin Roman Nicolae – maistru-instructor, studii superioare obţinute la Universitatea Tehnică din Moldova, specialitatea ,,Inginerie şi management în construcţia automobilelor”, studii medii obţinute la Şcoala Profesională or. Cupcini, specialitatea ,,Electrogazosudor- montator”. Activează în instituţie din 2012.

Neamțu Marcelmaistru-instructor, studii medii obținute la Sovhozul-tehnicum de mecanizare și electrificare a gospodăriei sătești din or. Soroca, specialitatea ”Tehnic-mecanic”. Activează în instituţie din 2023.

Plataş Liudmila Valeriu – maistru-instructor, studii superioare obţinute la Universitatea Tehnică din Moldova, specialitatea ”Tehnologia produselor alimentare”. Activează în instituţie din 2012.

Poiată Livia Ion – maistru-instructor, studii superioare de licență, titlul de Licențiat în științe umanistice, domeniul de formare profesională ”Limba și literatura română”; studii superioare de master, titlul de Master în ”Tehnologii de fabricare și prelucrare”, programul de studii „Tehnologia și managementul alimentației publice”. Activează în instituţie din 2008 şi deţine grad didactic I.