Andruh Mihail Ion – maistru-instructor, studii superioare obținute la Institutul Politehnic ,,S. Lazo” or. Chișinău, specialitatea ,,Mașini și instalații de refrigerare și compresoare”. Activează în instituție din 2015 şi deţine grad didactic doi.

Auz Alexandru Sergiu – maistru-instructor, studii medii obţinute la Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Bratușeni, specialitatea ,,Tehnician Mergeolog”. Activează în instituţie din 2022.

Barba Silva Anatol – maistru-instructor, studii medii obţinute la Colegiul „Naţional de comerţ” or.Chişinău, specialitatea ,,Bucătar”. Activează în instituţie din 2001 şi deţine grad didactic doi.

Caraulan Alexandru Ion – maistru-instructor, studii medii obţinute la Colegiul de transport or. Chişinău, specialitatea ,,Transport auto”. Activează în instituţie din 2009 şi deţine grad didactic doi.

Cucoară Marcel Ion – maistru-instructor, studii medii obţinute la Colegiul tehnic agricol or. Soroca, specialitatea ,,Mecanizarea agriculturii”. Activează în instituţie din 2007 şi deţine grad didactic doi.

Donţul Emilia Gheorghemaistru-instructor, studii medii obţinute la Tehnicum Industrial Pedagogic or. Chişinău, specialitatea ,,Tehnician constructor, maistru al învăţămîntului”. Activează în instituţie din 1987 şi deţine grad didactic doi.

Gudumac Eduard Ion – maistru-instructor, studii superioare obţinute la Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” or. Bălţi, specialitatea ,,Tehnică şi informatică”. Activează în instituţie din 2000 şi deţine grad didactic doi.

Guţu Piotr Iacob – maistru-instructor, studii medii obţinute la Tehnicum Cooperativ or. Chişinău, specialitatea ,,Tehnologia preparării bucatelor”. Activează în instituţie din 2013 şi deţine grad didactic doi.

Jalbă Valeriumaistru-instructor, studii medii obținute la Tehnicum Agricol or. Soroca, specialitatea ”Tehnic-mecanic”. Reactivează în instituţie din 2022.

Lesnic Alexandru Ion – maistru-instructor, studii superioare obţinute  la Institutul Politehnic or. Chişinău, specialitatea ,,Inginer- constructor, tehnolog”. Activează în instituţie din 1991 şi deţine grad didactic doi.

Luzin Roman Nicolae – maistru-instructor, studii superioare obţinute la Universitatea Tehnică din Moldova, specialitatea ,,Inginerie şi management în construcţia automobilelor”, studii medii obţinute la Şcoala Profesională or. Cupcini, specialitatea ,,Electrogazosudor- montator”. Activează în instituţie din 2012 .

Plataş Liudmila Valeriu – maistru-instructor, studii superioare obţinute la Universitatea Tehnică din Moldova, specialitatea ”Tehnologia produselor alimentare”. Activează în instituţie din 2012.

Poiată Livia Ion – maistru-instructor, studii superioare de licență, titlul de Licențiat în științe umanistice, domeniul de formare profesională ”Limba și literatura română”; studii superioare de master, titlul de Master în ”Tehnologii de fabricare și prelucrare”, programul de studii „Tehnologia și managementul alimentației publice”. Activează în instituţie din 2008 şi deţine grad didactic I.

Zagorcea Nina Sofroni – maistru-instructor, studii medii obţinute la Tehnicum Cooperativ or. Chişinău, specialitatea ,,Tehnic tehnolog”. Activează în instituţie din 1994 şi deţine grad didactic doi.