Sâmbătă, 28.03.2020, 16:45
Bine aţi venit Vizitator | RSS
Formularul pentru autentificare

Blogul şcolii

Şcoala Profesională în Youtube.com


Școala Profesională, vă propune cursuri:


Bucătar – 6 luni
Barman – 3 luni
Chelner – 3 luni
Electromontor – 4 luni
Electrosudor – 4 luni
Sudor mase plastice PVC – 3 luni

Taxa de studii – 462 lei/lună
Vârsta - de la 16,5 ani
Tel. de contact 0 246 72241Şcoala Profesională Cupcini

 

 


 

Concursul "CEL MAI BUN ÎN MESERIE"
Gr. 16 Operator pentru suport tehnic al calculatoarelor


   La data 26 februarie 2020, în cadrul Școlii Profesionale or. Cupcini s-a desfășurat concursul CEL MAI BUN ÎN MESERIE la meseria Operator pentru suport tehnic al calculatoarelor.

   La concurs au participat elevii grupei 16 la meseria data și maistru-instructor Damean Tatiana.

   Obiectivele concursului:
    • stimularea şi promovarea elevilor cu aptitudini intelectuale şi interese sporite pentru domeniul ales;
    • dezvoltarea capacităţilor intelectuale ale elevilor;
    • concentrarea asupra elementelor de permanenţă ale aplicării unor cunoştinţe de bază, ale demonstrării unor abilităţi importante dobândite de elevi pe perioada  de instruire;
    • stabilirea nivelurilor de formare/dezvoltare a personalităţii elevului în raport cu obiectivele curriculare.

   Concursul era petrecut în două etape: verificarea cunoștințelor teoretice prin testarea în GoogleForms și proba practică: dezasamblarea plăcii de bază, dezasamblarea și diagnosticarea sursei de alimentare.
   Rezultatele concursului:
    Locul I - Jitari Alexei
    Locul II - Prosii Alisa
    Locul III - Dobrea Vadim

   Felicităm toți participanții concursului, le dorim succese pe viitor.

 

 


 

Concursul „Cel mai bun in meserie”

 
   În perioada 27.02.2020 – 05.03.2020 în incinta Școlii Profesionale din or. Cupcini s-a desfășurat Concursul ,, Cel mai bun în meserie”. La etapa școlară au participat toți elevii de la meseriile „Bucătar”, „Bucătar – Chelner” și „Cofetar”.
    Plini de curaj și dornici de acțiuni, elevii au arătat cele mai bune cunoștințe și abilități procurate în perioada de studii.
 
 
Meseria Bucătar, gr. 25, anul 2 de studii,
maistru – instructor –Guțu Piotr
 
   Tema competițională a fost „Prepararea bucatelor din bucătăria internațională”. Elevii au preparat bucate din bucate din bucătăria franceză și italiană. Respectând procesul tehnologic de preparare și cerințele înaintate de comisia de evaluare, mânuind cu dibăcie ustensilele și utilajul, ținând cont de timpul alocat și indicii organoleptici, au fost arătate rezultate bune. Dar, concursul e concurs și jurații au selectat pe cei mai buni elevi în meseria de bucătar.
   Locul I – Lucasevici Vladislav
   Locul II – Ilieș Vitalie și Rotari Olga
   Locul III – Badalii Roman și Boclincă Iana
 
 
 
 Meseria Bucătar – Chelner, au participat 3 grupe:
 
   Grupa 14, 1 an de studii, maiștri – instructori Zagorcea Nina și Barbă Silvia.
   Tema concursului „Prepararea bucatelor din brânză de vaci”.
   Elevii au preparat o gamă largă de articole din brânză de vaci cu gusturi specifice și deosebite. S-a observat o asimilare profundă a materialului practic, abilități formate a tinerilor bucătari.
   Locul I –Bureico Mirela
   Locul II – Gaiduc Nicoleta și Oboroc Vladimir
   Locul III – Voloșenco Cristina și Baranețchi Stanislav
 
 

 

 
 
   Grupa 24, anul 2 de studii, maiștri – instructori Lesnic Svetlana și Botnari Raisa.
   Tema concursului: „Prepararea bucatelor din carne”.
   Elevii au lucrat cu abnegație, arătând abilități la prepararea celor mai gustoase bucate din carne. Rețetele selectate de elevi din diverse surse au fost prelucrate împreună cu maiștri, primind o îmbunătățire profesională. Elevii au preparat toată gama de bucate din carne, diverse garnituri, sosuri, au servit estetic bucatele preparate.
   Locul I – Solodchi Valeria
   Locul II – Ungur Mihaela și Lungu Leonid
   Locul III – Lopată Veronica și Gaiduc Ana-Maria     
 
 
 
 
   Grupa 34, anul 3 de studii, maistru – instructor Plataș Liudmila
   Tema concursului: „Prepararea bucatelor din carne”
   În grupa 34 a fost luată decizia de a prepara un singur fel de bucate, care majoritatea elevilor au preparat în perioada desfășurării practică în producție – „Cordon Bluie”. Jurații au avut o alegere complicată pentru a selecta cei mai buni elevi în meserie – toate bucatele aveau un aspect super, calitățile gustative au fost de potriva aspectului. Aranjamentul garniturilor nu sa repetat nici odată.
   Locul I – Lapușchin Xenia
   Locul II – Zborcilă Alexandrina
   Locul III – Zgîrvaci Liliana și Băceanu Daniel
 
 
 
 
   Meseria Cofetar, 1 an de studii, maistru instructor – Poiată Livia
   Tema concursului: „Prepararea articolelor din aluat fărâmicios”
   Tinerii cofetari au participat cu mult elan și dragoste de meserie, preparând cele mai delicate prăjituri și fursecuri, împodobind masa de concurs. Au fost preparate biscuiți Romanița, rulade cu dulceață, inelușe fărâmicioase, prăjituri cu nuci, etc. Elevii au dat dovadă de o bună pregătire teoretică, însușirea abilităților practice, cunoașterea procesului tehnologic, au lucrat la elaborarea cartelelor tehnologice.
   Locul I – Condrașco Cristina
   Locul II  - Dațco Anastasia, Rusnac Carolina
   Locul III – Fedicovici Olga, Țurcan Alexandru.
 
 
 
 
Felicităm toți participanții concursului „Cal mai bun în meserie”,
le dorim succese pe viitor și noi cuceriri culinare.
 

 

 Conferința Națională a Cadrelor Didactice
din Republica Moldova
„Viitorul predării și al învățării”

   La data de 4 – 5 martie 2020 liceul Moldo–Finlandez a fost gazdă a conferinței naționale a cadrelor didactice. Atmosfera prietenoasă și ospitalitatea organizatorilor a făcut ca participanții să se simtă excelent.
   Conferința Națională a Cadrelor Didactice din Republica Moldova „Viitorul predării și al învățării”, cu participarea formatorilor internaționali fost adresată profesorilor, pedagogilor, şi tuturor celor interesați de formarea cadrelor didactice, problemele învățământului.
   Conferința a avut drept scop diseminarea experienței de succes a actanților implicați în procesul educațional; asigurarea transferului modelelor şi experiențelor reușite în realizarea unei educații de calitate; constituirea unei relații de parteneriat între instituțiile de învățământ.
   Din Școala Profesională or. Cupcini la acest eveniment a fost Victoria Jelimalai, profesor de informatică. Sesiunile au fost prezentate de oaspeții internaționali și inspiră, motivează să regândim procesul de predare/învățare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RAO Hilfswerk Austria în RM/

AO Moștenitorii/ AO Speranța

 în colaborare cu elevii de la

IP Școala Profesională, or. Cupcini

 
   Miercuri, la data 26.02.2020, în incinta IP Școala Profesională, or. Cupcini, s-a desfășurat un atelier de lucru cu genericul: Elaborarea proiectului Zonă de agrement Foișor. Activitatea dată a fost organizată la solicitarea  elevilor  din partidul  Pentru viitor,  implicați în proiectul ProDem 2 Împuternicirea tinerilor pentru cetățenie activă în Republica Moldova. Acest proiect este  sponsorizat de către  Agenția Austriacă pentru Dezvoltare și implementat de către Hilfswerk Internațional în parteneriat cu AO  Moștenitorii și AO Speranța. Moderatorul atelierului a fost oaspetele activității, dna Bejenari Lăcrimioara, președintele Clubului Cetățenilor Activi din or. Cupcini. Dumneaei a vorbit despre succesele înregistrate în diverse  proiecte și a  instruit elevii școlii,  în cadrul proiectului ProDem 2,  cu privire la elaborarea proiectului Zonă de agrement Foișor. Fiind ghidați de către dna Bejenari Lăcrimioara,  elevii  au propus  sugestii și recomandări referitor la asigurarea transparenței decizionale,  accesul la informație a cetățenilor,  colectarea de fonduri și  susținerea din partea Primăriei și a Consiliului orășenesc Cupcini.
 
 
 

 Яндекс.Метрика